Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Dane teleadresowe
 
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
 
ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin
tel./fax: 77 460 60 96
 
Strona internetowa http://www.okniemodlin.org
e-mail: sekretariat@okniemodlin.org
 
Numer konta:
83 8890 1079 0009 5035 2006 0001
 
NIP 754-16-40-312
REGON 000281683

Informacje ogólne

Ośrodek Kultury w Niemodlinie to instytucja kultury powołana uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.01.2000 r. (numer w Rejestrze Instytucji Kultury pod poz. 1, prowadzony przez burmistrza Niemodlina). Ośrodek Kultury w Niemodlinie realizuje zadania wynikające ze statutu Ośrodka Kultury oraz ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest instytucją powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej i promocji twórczości artystycznej. Placówka zajmuje się edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz upowszechnianiem kultury. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Niemodlin.
 
Stałe formy działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie to: zajęcia muzyczne – Studio Piosenki (emisja głosu, interpretacja piosenki), zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, próby zespołów instrumentalnych, próby zespołów wokalnych, nauka gry na instrumentach, zajęcia z akompaniatorem (Scena Młodzieżowa).
 
Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie działalności kulturalnej to organizacja imprez lokalnych, państwowych, plenerowych, opracowanie scenariuszy, przygotowanie plakatów, prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów i „Pulsu Niemodlina”, obsługa techniczna i medialna wydarzeń, które odbywają się na terenie gminy Niemodlin.
 
Do stałych, realizowanych cyklicznie, form programowych realizowanych przez Ośrodek należą: Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Niemodlina, dożynki gminne, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Ośrodek Kultury wpiera także działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który ma swoją siedzibę w budynku OK. W ramach współpracy Ośrodek udostępnia słuchaczom UTW swoje pomieszczenia, promuje jego działania, zapewnia pomoc techniczną i merytoryczną – m.in. instruktorzy OK prowadzą zajęcia teatralne i muzyczne dla seniorów.
 
Ośrodek Kultury w Niemodlinie to centrum, w którym rozwijają się wszelkie formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, warsztaty, występy kabaretów, przeglądy, promocje książek, konferencje i spotkania organizowane dla mieszkańców oraz z ich udziałem. W obiekcie Ośrodka Kultury odbywa się ponadto wiele imprez organizowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, m.in. akademie szkolne, przedstawienia teatralne dla szkół oraz programy profilaktyczne, podczas których pracownicy Ośrodka sprawują opiekę merytoryczną oraz służą pomocą techniczną.
 
Ośrodek Kultury w Niemodlinie dysponuje salą widowiskową na 283 miejsc, wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy, salą konferencyjną na 80 miejsc, wyposażoną w nagłośnienie, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy.  W Ośrodku Kultury znajduje się również studio nagrań, z którego usług nieodpłatnie korzystają mieszkańcy gminy Niemodlin. Dodatkowo Ośrodek posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć i eksponowania wystaw (sala muzyczna, sala wykładowa, galeria).
 
Podsumowując, w budynku Ośrodka Kultury odbywają się wszystkie imprezy kulturalne, zarówno o charakterze lokalnym, jak ogólnopolskim i międzynarodowym. Ośrodek stanowi zatem centrum życia kulturowego całej gminy Niemodlin, a z jego oferty programowej korzysta w roku kilka tysięcy osób, w tym również mieszkańcy gmin sąsiednich.