Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
2014
1. Zarządzenie nr 1/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad szacowania ryzyka w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
2. Zarządzenie nr 2/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 
3. Zarządzenie nr 3/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 
4. Zarządzenie nr 4/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 
5. Zarządzenie nr 5/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
6. Zarządzenie nr 6/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
7. Zarządzenie nr 7/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
8. Zarządzenie nr 8/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie.
9. Zarządzenie nr 9/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu pomieszczeń i świadczenia usług w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
10. Zarządzenie nr 10/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia limitu zwrotu wydatków za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
11. Zarządzenie nr 11/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za przypadające w dniu 3 maja 2014 r. (sobota) Święto Konstytucji 3 Maja.
12. Zarządzenie nr 12/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
13. Zarządzenie nr 13/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia faktury.
14. Zarządzenie nr 14/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dniaz dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu parkingu.
15. Zarządzenie nr 15/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie likwidacji kont syntetycznych z wykazu planu kont księgi głównej Ośrodka Kultury.
16. Zarządzenie nr 16/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji kasowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
17. Zarządzenie nr 17/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć kulturalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
18. Zarządzenie nr 18/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
19. Zarządzenie nr 19/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci nieobowiązujących już w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
20. Zarządzenie 20/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
21. Zarządzenie nr 21/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji.
22. Zarządzenie nr 22/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za przypadające w dn. 1 listopada 2014 r. (wolna sobota) Święto Wszystkich Świętych.
23. Zarządzenie nr 23/2014 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu opału na dzień 31.12.2014 r.
2015
24. Zarządzenie nr 1/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć kulturalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
25. Zarządzenie nr 2/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Regulamin w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
26. Zarządzenie nr 3/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany nazewnictwa konta z wykazu planu kont Księgi Głównej Ośrodka Kultury.
27. Zarządzenie nr 4/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji Kasowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
28. Zarządzenie nr 5/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. (wolna sobota) Święto Wniebowzięcia NMP.
29. Zarządzenie nr 6/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury  w Niemodlinie”.
30. Zarządzenie nr 7/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć kulturalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
31. Zarządzenie nr 8/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z zakresu prawa pracy głównemu księgowemu.
32. Zarządzenie nr 9/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont.
33. Zarządzenie nr 10/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. (wolna sobota) Święto Bożego Narodzenia.
34. Zarządzenie nr 11/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
35. Zarządzenie nr 12/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania głównego księgowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
36. Zarządzenie nr 13/2015 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu opału na dzień 31.12.2015 r.
2016
37. Zarządzenie nr 1/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30.000 euro netto.
38. Zarządzenie nr 2/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego „Karpik” Niemodlin Polska.
39. Zarządzenie nr 3/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
40. Zarządzenie nr 4/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć kulturalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
41. Zarządzenie nr 5/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmów i świadczenia usług w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
42. Zarządzenie nr 6/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
43. Zarządzenie nr 7/2016 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu opału na dzień 31.12.2016 r.
2017
44. Zarządzenie nr 1/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „Karpik” Niemodlin, Polska.
45. Zarządzenie nr 2/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmów i świadczenia usług w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
46. Zarządzenie nr 3/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć kulturalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
47. Zarządzenie nr 4/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
48. Zarządzenie nr 5/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji.
49. Zarządzenie nr 6/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
50. Zarządzenie nr 7/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
51. Zarządzenie nr 8/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont.
52. Zarządzenie nr 9/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
53. Zarządzenie nr 10/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania głównego księgowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
54. Zarządzenie nr 11/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (wolna sobota) Narodowe Święto Niepodległości.
55. Zarządzenie nr 12/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian cennika zajęć artystycznych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
56. Zarządzenie nr 13/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
57. Zarządzenie nr 14/2017 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
2018
58. Zarządzenie nr 1/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki Rachunkowości Ośrodka Kultury w Niemodlinie w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych oraz wykazu kont księgi głównej.
59. Zarządzenie nr 2/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
60. Zarządzenie nr 3/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
61. Zarządzenie nr 4/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora Ochrony Danych.
62. Zarządzenie nr 5/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
63. Zarządzenie nr 6/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
64. Zarządzenie nr 7/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
65. Zarządzenie nr 8/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego planu kont.
66.  Zarządzenie nr 9/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego planu kont.
67. Zarządzenie nr 10/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
68. Zarządzenie nr 11/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja.
69. Zarządzenie nr 12/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie terminu wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2018 roku dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
70. Zarządzenie nr 13/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia 2018 r.
71. Zarządzenie nr 14/2018 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji opału na dzień 31 grudnia 2018 r.
2019
72. Zarządzenie nr 1/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
73. Zarządzenie nr 2/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji Kasowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
74. Zarządzenie nr 3/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
75. Zarządzenie nr 4/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
76.  Zarządzenie nr 5/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjmowania faktur drogą elektroniczną w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
77. Zarządzenie nr 6/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości.
78. Zarządzenie nr 7/2019 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2019 roku w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
 
2020
79. Zarządzenie nr 1/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zwolnień z opłat za zajęcia artystyczne.
80. Zarządzenie nr 2/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia opłat za zajęcia artystyczne.
81. Zarządzenie nr 3/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć artystycznych.
82. Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto wypadające w dniu 15 sierpnia br.
83. Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
84. Zarządzenie nr 6/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.”
85. Zarządzenie nr 7/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa funkcjonowania Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem SARS – CoV – 2 w pracy”.
86. Zarządzenie nr 8/2020 dyrektora Ośrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
87. Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
88. Zarządzenie nr 10/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto wypadające w dniu 26 grudnia br.
89. Zarządzenie nr 11/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci nieobowiązujących już w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
90. Zarządzenie nr 12/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
91. Zarządzenie nr 13/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji.
92. Zarządzenie nr 14/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia opłat za zajęcia artystyczne.
93. Zarządzenie nr 15/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej”, „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej”.
94. Zarządzenie nr 16/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości.
95. Zarządzenie nr 17/2020 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2020 r.
 
2021
96. Zarządzenie nr 1/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
97. Zarządzenie nr 2/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie”.
98. Zarządzenie nr 3/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zawieszenia opłat za zajęcia artystyczne.
99. Zarządzenie nr 4/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto wypadające w dniu 1 maja 2021 r.
100. Zarządzenie nr 5/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zawieszenia opłat za zajęcia artystyczne.
101. Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
102. Zarządzenie nr 7/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci nieobowiązujących w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
103. Zarządzenie nr 8/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im Agnieszki Osieckiej.
104. Zarządzenie nr  9/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmów
i świadczenia usług w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
105. Zarządzenie nr 10/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
106. Zarządzenie nr 11/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
107. Zarządzenie nr 12/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
108. Zarządzenie nr 13/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
109. Zarządzenie nr 14/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenie limitu zwrotu wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
110. Zarządzenie nr 15/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto wypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.
111.  Zarządzenie nr 16/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto wypadające w dniu 01 stycznia 2021 r.
112. Zarządzenie nr 17/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 21.12.2021 r. dotyczące ustalenia Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
113. Zarządzenie nr 18/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2021 r.
114. Zarządzenie nr 19/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych.
115.  Zarządzenie nr  20/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
116. Zarządzenie nr 21/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzorów pieczęci.
117. Zarządzenie nr 22/2021 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci nieobowiązujących w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

2022

118. Zarządzenie nr 1/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

119. Zarządzenie nr 2/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjmowania paragonów z NIP w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

120. Zarządzenie 3/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych.

121. Zarządzenie nr 4/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

122. Zarządzenie nr 5/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. likwidacji pieczęci nie obowiązujących już w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

123. Zarządzenie nr 6/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzenie wzorów pieczęci obowiązujących w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

124. Zarządzenie nr 7/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im Agnieszki Osieckiej.

125. Zarządzenie nr 8/2022 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania na dzień 30.12.2022 r.

2023

126. Zarządzenie nr 1/2023 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 16 sierpnia 2023 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego.

127. Zarządzenie nr 2/2023 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

128. Zarządzenie nr 3/2023 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia cennika najmu sal w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

129. Zarządzanie nr 4/2023 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie anulowania zasad organizacji zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

130. Zarządzenie nr 5/2023 dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 6 września 2023r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

131. Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. 

132. Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ustalenia cennika zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

133. Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątkowych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

134. Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia cennika wynajmu sal w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

135. Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej  w zamian za święto wypadające w dniu 6 stycznia 2024r.

135. Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania na dzień 29.12.2023 r.

2024

136. Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.